Πιστοποίηση

Η μονάδα μας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1999 και λειτουργεί με την υπ’ αριθμόν 4457/30. 10.2002
απόφαση της νομάρχου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του Ν. 23/45 και την Π 4β/3176/29.596 και Π1 γ/ ΑΓΠ οικ. 10530/29.9.2001

Διευθύνων σύμβουλος της μονάδας είναι η κ. Τριπικέλη Φωτεινή η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας από το 1972 έως και σήμερα.

Σοφία Μπουτσίνη πτυχιούχος νοσηλεύτρια από το 1995, υπεύθυνη διοίκησης, νοσηλείας και προσωπικού.